537 goede moppen000 - 029030 - 059
060 - 089090 - 119
120 - 149150 - 179
180 - 209210 - 239
240 - 269270 - 299
300 - 329330 - 359
360 - 389390 - 419
420 - 449450 - 479
480 - 509510 - 539
540 - 569
Een ongelofelijk tafereeltje [z]


Een impresario ontvangt een man die zegt de ‘voorstelling van de eeuw’ te hebben. De impresario probeert geïnteresseerd over te komen, want je weet maar nooit.

De man haalt een miniatuur pianootje uit een tas. Er springt een muis uit de tas en gaat achter de piano zitten. Vervolgens vliegt er een vlinder uit de tas en die gaat op de piano zitten. De muis begint prachtige klassieke muziek te spelen en de vlinder zingt als een sopraan. Het tafereeltje is een waar feest voor de zintuigen.

De impresario is helemaal wild van enthousiasme en er wordt meteen een contract getekend. De volgende dag belt de man op en zegt: ‘Ik kan er toch niet mee leven, ik ben niet helemaal eerlijk geweest.’ De impresario is vertwijfeld en zegt: ‘Hoe zo dan? Was het een holografische projectie of zo? Het leek zo ongelofelijk.’ De man zegt: ‘Nee nee, dat is het niet. De vlinder kan niet zingen. De muis is een buikspreker.’ [93]