537 goede moppen000 - 029030 - 059
060 - 089090 - 119
120 - 149150 - 179
180 - 209210 - 239
240 - 269270 - 299
300 - 329330 - 359
360 - 389390 - 419
420 - 449450 - 479
480 - 509510 - 539
540 - 569
Je moet wiskundig kunnen denken


Een wiskunde student gaat op sollicitatiegesprek voor een hele mooie baan bij de overheid. De personeelsmanager stelt hem de volgende vraag: ‘Je bent op weg naar je werk en je moet die ochtend een belangrijk rapport opleveren. Echter je ziet een brandend huis. In de buurt is een brandkraan en aan de overkant van de straat ligt een brandslang. Wat doe je?’

De jongeman zegt: ‘Mensenlevens zijn belangrijker. Ik haal de brandslang op, sluit het aan op de brandkraan en begin het huis te blussen.’ De manager is blij met het antwoord. Hij stelt nu nog een vraag: ‘Stel je bent in dezelfde situatie, maar nu is de brandslang reeds aangesloten op de brandkraan en het huis staat helemaal niet in brand. Wat doe je?’

De jongen zegt: ‘Simpel. Ik verwijder de brandslag en breng deze na de overkant van de straat. Vervolgens steek ik het huis in brand. Nu heb ik de vraagstelling gereduceerd tot een probleem waarvan we de oplossing reeds kennen.’ [518]