537 goede moppen000 - 029030 - 059
060 - 089090 - 119
120 - 149150 - 179
180 - 209210 - 239
240 - 269270 - 299
300 - 329330 - 359
360 - 389390 - 419
420 - 449450 - 479
480 - 509510 - 539
540 - 569
Laten we eerlijk zijn


De rechter komt de zaal binnen, gaat zitten en kijkt aandachtig naar de advocaten van de gedaagde en de eisende partij. Hij zegt: 'Meester Rozen, ik heb van u 10.000 euro smeergeld ontvangen. En van u, Meester Bergen, ik heb 15.000 euro smeergeld ontvangen.'

De advocaten hadden deze openheid niet verwacht en weten even niet wat ze moeten zeggen. De rechter haalt een stapeltje bankbiljetten tevoorschijn en zegt: 'Meester Bergen, hier ontvangt u 5.000 euro retour. En nu gaan we deze zaak beslissen louter op inhoudelijke gronden!' [425]