537 goede moppen000 - 029030 - 059
060 - 089090 - 119
120 - 149150 - 179
180 - 209210 - 239
240 - 269270 - 299
300 - 329330 - 359
360 - 389390 - 419
420 - 449450 - 479
480 - 509510 - 539
540 - 569
De veiling


Een docent verliest tijdens een schoolreisje zijn portefeuille. Hij roept de klas bij mekaar en zegt: 'Er zit 200 euro in mijn portefeuille, als je het vindt geef ik je een vindersloon van 10 euro.' Achteruit de groep roept een leerling: 'Ik geef er 100 euro voor...' [41]