537 goede moppen000 - 029030 - 059
060 - 089090 - 119
120 - 149150 - 179
180 - 209210 - 239
240 - 269270 - 299
300 - 329330 - 359
360 - 389390 - 419
420 - 449450 - 479
480 - 509510 - 539
540 - 569
Spreek je ook Engels?


Een man loopt in Monnickendam een kruidenierszaakje binnen en vraagt aan de verkoopster: ‘Spreek je ook Engels?’ Het meisje zegt: ‘Jawel’. De man zegt: ‘Dat is fijn, dan wil ik graag één pakje blue band.’ [257]